Ripollet i el tren (2)

14 Plaça d'Avrillé

L’any 1855, any de la posada en marxa del Ferrocarril del Nord amb estació a Cerdanyola del Vallès, el nostre poble tenia uns 1.500 habitants. Just abans del gran creixement demogràfic, érem uns 5200. Actualment voregem els 40.000 habitants. El darrer referent oficial, segons informa IDESCAT, és que l’any 2022 i sumàvem 39.031 ànimes en els 4,32 km2 del terme municipal. Tenim moltes coses i d’altres, ens maquen. Com disposar d’una estació de tren pròpia.

El poble, com heu pogut llegir a l’entradeta, ha crescut molt en població. Que no pas en superfície, sempre la mateixa. Més habitants i noves necessitats de millorar les comunicacions que serveixen el municipi. En un passat en blanc i negre resten els taxis en funció de la necessitat, caminar fins a Cerdanyola del Vallès per agafar el tren en direcció Barcelona o Sabadell o la minoria amb més recursos i cotxe propi, aventurant-se per carreteres i camins vallesans. Actualment les persones que vivim al poble necessitem bons transports per anar a treballar, a l’institut o la universitat i moltes altres coses que planteja el nostre dia a dia.
Aquesta realitat popular no ha estat aliena a les nostres institucions més properes. Com és el cas de l’Ajuntament. Justament amb el nou segle, quan la necessitat de millorar la mobilitat del veïnat ripolletenc és cada dia més important, l’Ajuntament decidirà que el municipi té prou entitat com per tenir una connexió ferroviària pròpia i comença a reivindicar-la i reclamar-la. Ens situem a mitjan primera dècada del segle actual.

Estació a la plaça d’Avrillé
Dit i fet. La Generalitat treballa en aquest tema, des d’una perspectiva nacional. Així el 20 d’octubre de 2006 anunciava que el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026 (PICT) inclouria l’ampliació de les comunicacions entre Barcelona i el Vallès Occidental i es contemplava una estació dins Ripollet. La inversió es xifrava en 300 milions d’euros.
Aquesta connexió es considerava estratègica per a la millora del transport públic. L’anunci es feia a través d’un escrit remès pel Secretari de Mobilitat, Manel Nadal, a l’alcalde de Ripollet, on s’indicava que s’estava estudiant la definició en detall d’aquesta connexió. En la darrera proposta estudiada es demanava que fos una nova línia ferroviària que tingués una estació central al nucli urbà de Ripollet.
Ripollet, en les al·legacions al Pla, reivindicava per al municipi una parada intermodal de tren i metro lleuger, situada a la Plaça de l’Avrillé. La parada de tren correspondria a un nou eix de Rodalies que des de l’estació de Montcada-Santa Maria es dirigís a Caldes de Montbui travessant el nostre poble. La parada de metro lleuger correspondria a l’ampliació a Ripollet de la L11 de metro des de Can Cuiàs.
Per demanar que no quedi. I sí, aquesta ampliació de les connexions ferroviàries entre Barcelona i el Vallès Occidental va quedar recollida en el PITC 2006-2026, però despatxava el tema en 4 línies del document, deixant els detalls com a tema a tractar en la revisió del PDI (Pla Director d’Infraestructures).

Línia orbital, estació Ripollet Nord
El 29 de Novembre de 2007 es dona a conèixer que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha donat el vist-i-plau al document d’objectius i criteris del Pla Director Urbanístic de la línia orbital ferroviària. El portal municipal ripollet.cat recollia el 2007 la notícia i destacava la creació de la nova estació de tren Ripollet Nord, dins la línia Mollet-El Papiol, que passa soterrada per dalt el parc dels Pinetons i que, fins aquell moment, s’utilitzava només per a mercaderies. Aquesta línia es va construir l’any 1982. Per allà hi passava el tren nuclear, el que s’enduia de tant en tant les restes de les centrals atòmiques de Tarragona en direcció a França. Evitant que passés per Barcelona i «menjant-nos el marró» el Vallès i altres comarques. Progressivament la línia es va obrir als passatgers. El 1995, amb el brancal que uneix l’estació de Cerdanyola – Ripollet amb la Universitat Autònoma de Barcelona. I el maig de 2005, donant servei a les estacions de Cerdanyola Universitat, Rubí i Sant Cugat-Coll Favà.
Tot i que Ripollet no està inclosa en el traçat d’aquest projecte, el document especifica les reserves de sòl necessàries per establir una nova estació a Ripollet en l’eix ferroviari existent El Papiol – Mollet. L’estació s’anomenaria Ripollet Nord.
Al PDU de la línia orbital aprovat definitivament el 08 de gener de 2010, però, no hi havia cap menció a aquesta nova estació, ja que la versió final del pla es centra únicament en els trams que corresponen de forma estricta a la Línia Orbital Ferroviària.

El Pla Tren 2014
El 30 de Novembre de 2007 l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) presenta el seu Pla Tren 2014, un pla integral d’actuacions sobre la xarxa ferroviària catalana per resoldre totes les deficiències i mancances que se li atribuïen habitualment. En les actuacions recollides en el pla hi ha el Tramvallès fase I, una línia de tramvia que uniria Barberà amb Montcada passant per Badia, la UAB, Cerdanyola del Vallès i Ripollet. Una línia de 13,2 km pensada per millorar la mobilitat interna a zones denses del Vallès sense Metro i amb una connectivitat interna deficitària, millorar la intermodalitat entre línies de ferrocarril inconnexes i dotar de transport públic potent el Parc de l’Alba de la veïna ciutat de Cerdanyola del Vallès.
El gener de 2008, la PTP presenta la seva proposta detallada del Tramvallès en la qual es mostra el projecte complet de la línia, que transcorreria per Ripollet. L’inici de la línia estaria a Terrassa, més o menys a l’inici del Passeig 2 de Juliol, i el final de la línia estaria a Montcada, en un punt d’intercanvi amb la línia R2 a l’actual estació de Montcada i Reixac.

Ripollet al Dia


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Ripollet al dia, es una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Ripollet.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterNecessites ajuda?