Ripollet inicia l’any amb 2 M més de pressupost i les ordenances fiscals de 2017

a8d0dd35ac3aeaea0c447d40f598ed01

El tercer pressupost de la legislatura supera els 32 M d’euros i, segons la regidora d’Hisenda, Pilar Castillejo, concreta el Pla d’Acció Municipal de Decidim. L’equip de govern ha evitat el debat sobre l’IBI al no modificar les ordenances fiscal.

Una hora abans del que és habitual i sense pràcticament públic a la sala, el divendres 22 de desembre —l’endemà d’unes eleccions catalanes atípiques— s’iniciava a Ripollet el ple ordinari de desembre. Era aquesta una de les convocatòries més importants de l’any, al recollir entre els punts de l’ordre del dia l’aprovació dels pressupostos per l’exercici 2018 de la corporació i els dels patronats municipals de cultura, esports i ocupació, que havien estat aprovats prèviament als consells corresponents.
El pressupost de l’Ajuntament per al 2018 puja a 32.088.450 euros, 2 M i escaig més que el 2017, cosa que suposa un increment del 6,74% respecte els comptes de l’any passat. Els comptes han arribat al plenari sense debatre abans les ordenances fiscals —la previsió d’ingressos— ja que el govern no ha modificat les ordenances de 2017, evitant així, una nova rebaixa en la quota de l’IBI. Sigui com sigui i segons la regidora d’Hisenda Pilar Castillejo, encarregada de defensar la proposta al ple, aquest increment del pressupost ha estat possible gràcies a haver aconseguit augmentar les transferències que realitzen organismes supramunicipals tan per fer front a la despesa de personal com a la despesa corrent.
El ple de l’Ajuntament de Ripollet va aprovar els comptes amb el vot de qualitat de l’alcalde, Josep M. Osuna, al produir-se un empat després que l’equip de govern aconseguís el suport d’ERC i de la regidora Laborda i l’abstenció “crítica” de PDeCAT. Els anys anteriors havia estat Ciutadans, que en aquesta ocasió va votar-hi en contra juntament amb PSC i PP, qui havia facilitat que els comptes prosperessin.
El tercer pressupost del govern de Decidim concreta el pla d’Acció Municipal (PAM) presentat al maig de l’any passat, va destacar Castillejo, a l’exposar al ple els punts claus de la proposta econòmica.

Nous programes per un triple objectiu
En el capítol de despesa corrent, que amb una assignació de prop de 600.000 euros més respecte el 2017, arriba als 13,6 milions d’euros, s’inclou la posada en marxa de nous programes i accions que responen a les tres línies de treball prioritàries fixades al PAM per promoure la igualtat de drets i eradicar la desigualtat; el creixement personal i coŀlectiu a través de la Cultura, l’Esport i l’Educació; i “un Ripollet on fer vida i fer-la dignament”.
En l’àmbit de Justícia Social, es reforcen les ajudes familiar i els serveis de teleassistència amb un contracte nou més ampli.
Pel que fa a drets bàsics, es posarà en marxa la borsa d’habitatge de lloguer i es destinen nous recursos, tant propis com d’altres administracions, a fer front a l’emergència habitacional. La borsa de lloguer donarà cobertura a coŀlectius socials amb dificultats d’accedir a l’habitatge com ara els joves, a més de persones en risc d’exclusió, segons va apuntar Castillejo. .
En promoció de la Salut, es crea una nova partida per elaborar un pla director de l’Amiant. Durant el 2018 s’inventariaran els edificis i espais municipals que tenen amiant a la seva estructura i es redactarà un pla d’execució per eliminar-lo en funció de la seva perillositat.

Altres accions citades per Castillejo en la línia estratègica de creixement personal van ser la creació del Servei Municipal de l’Escola de música —l’oficialització del qual permetrà accedir a les ajudes de la Generalitat i de la Diputació—, la inversió de 75.000 euros per manteniment de les escoles dins d’un pla quadriennal dotat amb un total de 300.000 euros; o les inversions previstes en equipaments municipals com el casal d’avis, amb l’aula d’informàtica i l’ascensor, i el pavelló d’esports, on està previst renovar el parquet.

Per que fa a l’ús social de l’espai públic, el pressupost preveu reserves per redactar el pla d’accessibilitat i posar en marxa les accions que es consensuïn a la taula de diversitat funcional, així com inversions en les parades de bus. En aquest àmbit, Ripollet ha aconseguit finançament per eliminar la canya americana de la llera del riu Sec i construir noves passeres. Altres partides serviran per renovar els fanals en pitjor estat i millorar la poda de l’arbrat, amb un increment 10% del pressupost de parcs i jardins per aquesta finalitat.

En la millora dels serveis i el desenvolupament econòmic de la ciutat, Castillejo va destacar l’increment de les partides per impulsar la dinamització comercial així com l’augment de l’aportació al Patronat Municipal d’Ocupació. En aquest sentit, la regidora va voler posar en relleu el volum de soŀlicituds d’ajuts presentat per l’administració local a altres administracions. “S’està fent una tasca molt important per buscar subvencions per al foment de la formació i l’ocupació”, va dir.
La regidora va anunciar la posada en marxa d’un pla d’inspecció de les activitats econòmiques lligat a l’ordenança aprovada el 2017 amb l’objectiu de facilitar l’obertura de nous negocis a emprenedors; l’adequació de les dependències de serveis socials o l’elaboració d’un nou estudi d’olors amb l’objectiu d’identificar i controlar els focus de contaminació.

En la seva exposició Castillejo va fer èmfasi en la voluntat de “governar generant aliances des de la complicitat, la i corresponsabilitat” amb la ciutadania. En l’àmbit de més democràcia es destinen noves partides per la redacció del reglament municipal de participació, es manté el programa de pressupostos participatius, amb una dotació total de 300.000 euros i es posa en marxa l’anunciat pla de modernització electrònica. El 2018 serà segons Castillejo “un any clau” del procés que ha de facilitar l’accés a la ciutadania a l’administració a través de canals electrònics i la preparació d’una nova web municipal. —JJR

Avatar

Ripollet al dia


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Ripollet al dia, es una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Ripollet.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterAbrir chat
Necessites ajuda?