Ripollet es prepara per recuperar el tram més visible del riu Ripoll

4 riu entre ponts 210326-ripollet-med-riu-entreponts

Un carril bici i un camí de passeig avancen paraŀlels al riu Ripoll al seu pas per Ripollet. En un futur serà possible seguir des d’aquest camí el curs del riu Ripoll, ocult avui en molts punts a les mirades dels passejants i ciclistes per les canyes americanes i els horts, accedir a la llera i gaudir d’un enorme espai natural.
L’any 2017 el municipi va aprovar la Memòria per a la recuperació de les lleres del rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet. Des d’aleshores, s’ha construït un pas inundable a la zona industrial del Molí d’en Xec i, en el tram entre Barberà i la presa de Barneda, s’han retirat horts, paviments i residus i s’ha eliminat la canya americana entre altres espècies de vegetació foranies.

El projecte entre ponts
Les actuacions fetes al voltant del molí d’en Xec, en el tram del Ripoll entre Barberà i la presa de Barneda o en un dels trams del riu Sec continuaran ara en el tram més urbà del riu Ripoll. El ple municipal de març va aprovar per unanimitat el projecte executiu per recuperar l’estat natural de la llera del Ripoll en el tram situat entre el pont de vianats de la carretera de l’estació i el pont del carrer Tarragona. Naturalitzar la zona coneguda com entre ponts té un pressupost de 495.855,14 €, una xifra que l’Ajuntament preveu finançar amb aportacions de diferents administracions públiques.
El projecte entre ponts ha estat redactat per Naturalea Conservació i té tres fases d’execució. Entre els diferents treballs per recuperar l’estat natural de riu el projecte preveu eliminar residus i vegetació aŀlòctona invasora, la construcció d’estructures de bioenginyeria per consolidar els terrenys i la creació de nuclis arbrats i punts de refugi per a la fauna. “Estem posant les bases perquè el riu Ripoll tingui eines per renaturalitzar-se ell sol i per això el que hem de fer primer és treure tot el que és aŀlòcton, com els residus, fins i tot paviment, i la canya americana, per tal que les espècies autòctones es vagin implantant”, explica la tècnica de Protecció del Medi, Rosa Moragas. Perquè es pugui dur a terme aquest procés natural abans també cal estabilitzar el terreny, introduint llavors de diferents plantes autòctones que protegeixen el terreny davant d’un aiguat.
El regidor de Protecció del Medi, Éric Plata, ha explicat que s’ha escollit “el tram més proper al nucli urbà” per continuar amb les actuacions de recuperació de la llera del riu perquè “es vol donar visibilitat a les actuacions”. En aquest sentit, Plata assegura que l’impacte de les obres que s’han fet a Molí d’en Xec ha estat molt positiu i creu que amb aquest nou projecte s’aconseguirà “conscienciar encara més la població de la necessitat de protegir i respectar aquestes actuacions per tal que el riu es regeneri”.

Propera adjudicació d’horts
Per tal de dur a terme aquest projecte, caldrà treure els horts que hi ha actualment en aquest espai. L’Ajuntament ha informat als hortolans com accedir a la convocatòria d’horts municipals que en breu adjudicarà a la zona del Molí d’en Xec.

Aquestes són algunes de les intervencions per naturalitzar l’entorn dibuixades a la memòria per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec, que també preveu millorar les connexions i la mobilitat sostenible entre els dos marges dels rius i envoltar el municipi amb una anella verda. L’entorn fluvial del riu representa un 8% de la superfície del municipi.

Recuperació dels rius Ripoll i Sec
El projecte entre ponts forma part de la Memòria per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema fluvial que va ser aprovat l’any 2017 amb l’objectiu d’aconseguir un millor estat ecològic, augmentar i millorar les connexions i la mobilitat sostenible entre els marges esquerre i dret dels rius, així com establir una anella verda que envolti el municipi.
Part de les actuacions que contempla aquesta Memòria ja han estat executades com la construcció d’un gual inundable al riu Ripoll a l’alçada del molí d’en Xec, la naturalització dels seus entorns, l’eliminació de la canya americana i revegetació del riu Sec i el tram situat entre Barberà i la presa de Barneda. En els mesos vinents s’executarà un gual inundable al riu Sec.
Els rius Ripoll i Sec conformen el sistema ecològic més gran i important de Ripollet, ja que representen el voltant del 8% de la superfície del municipi, però els espais fluvials històricament s’han oblidat i les ciutats han crescut sense respectar-los i ocupant-los amb endegaments o estructures viàries.
La protecció de les zones d’influència fluvial i els espais agroforestals esdevé una necessitat ecològica, però també social, perquè determina la qualitat de la salut humana. Aquests espais i la seva salut ambiental són essencials per augmentar la nostra resiliència per afrontar amb eficàcia problemes epidemiològics o atmosfèrics causats, entre altres, pel canvi climàtic.

L’Ajuntament i l’ACA han retirat 13.224 m2 de canyars de les lleres dels rius

La retirada de canya i deixalles dels dos primers trams dels rius Ripoll i Sec, finalitzada entre finals d’hivern i principi de primavera, s’ha realitzat mitjançant convenis de coŀlaboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Agència Catalana de l’Aigua. En total, s’han extret 13.224 m2 de canyars i els seus rizomes. El cost total de les actuacions al riu Ripoll, en el tram comprès entre Barberà del Vallès i el Polígon Industrial de Molí d’en Xex, ascendeix a 96.800 € i del riu Sec a 38.000 €. L’ACA ha assumit el 80% d’ambdues actuacions.

Posteriorment a la retirada de canya, s’han sembrat espècies herbàcies autòctones de creixement ràpid, per tal de consolidar el terreny i millorar el comportament hidràulic de la llera i la seva biodiversitat. A més, per tal de protegir les actuacions realitzades, s’ha creat una salzeda perpendicular al corrent de l’aigua, amb l’objectiu de crear una trama vegetal que arreplegui restes de rizoma arrossegades per l’aigua.

La canya és una espècie forana que prospera molt bé a les lleres dels nostres rius. La densitat d’aquesta vegetació és tan elevada que impedeix que proliferin les espècies autòctones i crea un sistema homogeni pobre en biodiversitat que no permet la creació dels diferents habitats característics dels espais de ribera. D’altra banda, la canya americana no és una espècie adaptada a la pluja mediterrània ni a les avingudes dels nostres rius i, a diferència de la canya autòctona que es doblega quan passa l’aigua, aquesta es trenca amb les avingudes i genera un residu que s’arrossega aigües avall i pot provocar problemes per obturació dels desguassos.

Ripollet al Dia

Ripollet al Dia


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Ripollet al dia, es una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Ripollet.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterAbrir chat
Necessites ajuda?