Humanitzar la nacional perquè sigui l’avinguda del Vallès

N150pasdevianants

Aquest projecte per transformar la N-150, la carretera de Barcelona, en una via més amable i atractiva, s’emmarca en el programa europeu URBACT

L’N-150 és la principal carretera del Vallès Occidental. Des de mitjans del segle XIX connecta Barcelona amb Terrassa a través de Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i Sabadell. La coneguda com a carretera de Barcelona provoca problemes de soroll, fa de barrera dins dels municipis per on passa i no està preparada per acollir desplaçaments a peu o en bicicleta entre municipis.

Un procés que es va iniciar al març del 2021

Des del març del 2021, 19 entitats i associacions han aportat la seva opinió sobre l’N-150 i han plantejat propostes per humanitzar-la i transformar-la en la nova avinguda del Vallès. El projecte Avinguda del Vallès forma part de la xarxa europea Riconnect-URBACT. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l’ens gestor d’aquest projecte, que té com a objectiu elaborar un pla estratègic que defineixi actuacions de millora al tram de l’N-150 que concorre per les quatre poblacions vallesanes.

Al llarg de diferents sessions hi han participat associacions, veïns i tècnics municipals dels municipis de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà del Vallès amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi conjunta i proposar accions per millorar l’eix viari i el seu entorn. Prèviament a les sessions de cocreació que s’han dut a terme en els últims mesos, el projecte va començar el mes de gener del 2021 amb el llançament d’una enquesta oberta dirigida a la ciutadania. Es van recollir més de 1.000 aportacions, que van servir per concretar l’àmbit del projecte i els temes per abordar, així com per corroborar que la infraestructura prioritària que calia millorar era la carretera de Barcelona. Posteriorment, en una sessió oberta a la ciutadania, es va presentar el projecte i el full de ruta fins a l’agost del 2022.

El projecte de l’Avinguda del Vallès s’està redactant de manera coparticipada amb tots els agents presents al territori. Les sessions de cocreació han servit per elaborar una diagnosi conjunta de l’N-150 i els seus voltants, per consensuar una visió i uns objectius per acomplir i per començar a plantejar un seguit de propostes que han de servir per integrar i humanitzar la carretera que relliga els quatre municipis.

Com ha de ser?
Durant les sessions es va consensuar la visió que defineix com ha de ser en el futur l’Avinguda del Vallès. És el nou eix cívic, verd i d’activitat que connecta els municipis de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà del Vallès. El transport públic i la mobilitat activa són els protagonistes d’aquesta avinguda arbrada, així com els espais de trobada i els espais públics que espongen i relliguen els teixits urbans de l’entorn. És el fil conductor d’una àrea urbana renovada, dinàmica, diversa i cohesionada i d’un territori ric en patrimoni industrial, natural i paisatgístic, obert a la innovació, la salut i el gaudi. El caràcter amable de la seva urbanització, sumat a la cura pel medi, la limitació del trànsit i els usos que l’acompanyen fan que sigui una avinguda a escala humana que aporta unes condicions òptimes d’habitabilitat, sostenibilitat, proximitat, dotació de serveis, vitalitat, inclusió social i competitivitat econòmica.

En els debats s’ha pogut constatar, entre d’altres, la impossibilitat d’anar caminant o en bicicleta des de Sabadell fins a Montcada, atès l’elevat protagonisme del vehicle privat, i ha quedat clara la necessitat d’ampliar les voreres i donar continuïtat al carril bici i al transport públic. També s’ha parlat de la necessitat de crear nous espais lliures i d’introduir el verd a la via, de regenerar determinats teixits urbans que avui dia són obsolets o de fomentar el comerç local reactivant les plantes baixes en desús.

Més protagonisme als recorreguts transversals que travessen l’avinguda i millorar la continuïtat, així com afavorir la mobilitat activa

L’estratègia urbana resultant de les sessions inclou tant la gran escala com l’escala més propera. A escala territorial es vol incidir en la connexió entre els barris i, per això, l’estratègia es basa en donar més protagonisme als recorreguts transversals que travessen l’avinguda i millorar-ne la continuïtat, així com afavorir la mobilitat activa.

També es vol potenciar el valor dels espais naturals de l’entorn i per aconseguir-ho es volen establir uns recorreguts alternatius paral·lels a l’N-150 que lliguin l’avinguda amb els elements naturals i assegurin l’accessibilitat i la interacció amb els rius Ripoll i Sec i amb la serra de Collserola.
Al llarg de l’avinguda es volen enfortir els valors preexistents, com ara el patrimoni i el comerç, o l’ús del transport públic

A una escala més propera, la proposta vol repensar l’espai del carrer, millorant el disseny urbà perquè sigui una avinguda més amable per al vianant, habitable i contínua, i perquè s’estableixin relacions de complementarietat amb la resta d’eixos locals. Finalment, al llarg de l’avinguda es volen enfortir els valors preexistents, com ara el patrimoni i el comerç, o l’ús del transport públic, i s’aposta per transformar els espais obsolets i millorar l’accessibilitat als elements que aporten un valor afegit a l’entorn.

Full de ruta
El projecte de l’avinguda i el seu entorn, un cop conclòs, serà el full de ruta per als pròxims anys, un document que, mitjançant la llista d’accions per desenvolupar, permetrà transformar l’N-150 en l’Avinguda del Vallès, una via que connectarà les persones, els barris, els municipis i els espais naturals. – Redacció

Ripollet al Dia


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Ripollet al dia, es una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Ripollet.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76NewsletterAbrir chat
Necessites ajuda?